Om BEGRUND

Har du et velargumenteret indlæg om en sag af en vis almen interesse, så meld dig ind i dette forum. Du identificerer dig med navn og e-mailadresse – så har du adgang. Nu kan du bidrage, også til verserende debatter.

Du beholder copyright til det, du skriver. Hvis du vil have noget fjernet, som du selv har skrevet, gør du det bare. Hvis du vil nedlægge din profil, så skriv til torsten.skov@begrund.dk

BEGRUNDs ambition er at være et forum, hvor både debattører og læsere bliver klogere. Det vil kræve noget styring. Bedst ville det være, om vi på forhånd kunne annoncere, hvad vi vil og ikke vil acceptere. Det har vi her ved projektets begyndelse ikke erfaringen til. Derfor foreløbig kun fire regler:

  1. Hvis du starter noget, skal du være indstillet på at gå ind i en diskussion med dem, der måtte have kommentarer til dit indlæg
  2. Når du anfører fakta til støtte for dit argument, bedes du angive kilde
  3. Hvis du diskuterer navngivne personers synspunkter, så send dem så vidt muligt en email om, at du poster et indlæg, hvor de er nævnt
  4. Hvis du har en sag, du ønsker at agitere, missionere eller propagandere for, men som du ikke kan eller vil argumentere for, bedes du slå dine folder andre steder

Det var den korte version. Den lidt længere handler om kommentarsporene i blogs og debatfora. Forventningen om at internettet ville fungere som et enormt forsamlingshus, hvor den frie adgang til at ytre sig ville føre til en udvidelse og opkvalificering af den offentlige debat, er mildt sagt ikke blevet indfriet.

En af mærkværdighederne ved de fleste blogs og debatfora er, at den, der starter en debat, meget sjældent deltager i debatten bagefter. Det vil vi gerne lave om på med regel nummer 1.

Endnu en mærkværdighed ved den offentlige debat er, at faktuelle oplysninger ofte spiller en stor rolle som præmisser for et standpunkt, men at sandhedsværdien af de faktuelle oplysninger synes at være af ringe interesse. Vi lever alligevel i den postfaktuelle æra, så hvorfor forsøge at afgøre, om noget er sandt eller falsk? Sådan synes indstillingen at være. Dette er ikke befordrende for en kvalificeret debat. Et vigtigt skridt til at rette op på den elendighed er at angive, hvor man har sine oplysninger fra. Så kan andre checke om oplysningerne er troværdige – og om de er korrekt refereret. Derfor regel nummer 2.

Vi er i øvrigt helt med på, at der findes andre typer begrundelser end dokumentation og kildehenvisning. Fortolkninger, vurderinger, afvejninger indgår fuldgyldigt i debat, og de er ofte sværere at begrunde. Men det er bl.a. via bestræbelsen på at begrunde, at vi kan hjælpe hinanden videre i forståelsen.

Utallige debatindlæg går i rette med grupper af meningsdannere (de kulturradikale, de neoliberale, de indvandrerfjendske, de frelste, de højreorienterede, de venstreorienterede etc.). Disse grupper skydes synspunkter i skoene, som ingen faktisk forfægter, hvorefter skribenten bekvemt kan jorde stråmændene, uden at nogen tager til genmæle. Det kommer der ikke nogen debat ud af. Vi opfordrer debattørerne på dette forum til at være specifikke og gerne nævne deres opponenter ved navn – uden at blive personlige. Send om muligt opponenten en email om, at du poster et indlæg (regel nummer 3).

I bloggosfæren synes de mest rasende at have færrest argumenter og mest energi. Det er en af grundene til at kommentarsporene ret hurtigt degenererer til noget, ingen bliver klogere af. Deraf regel nummer 4. Denne regel er dog ikke uden problemer. Lad os antage, at et velargumenteret indlæg af A går i rette med en debattør, B, der normalt ikke betjener sig af argumenter (og derfor måske ikke skulle kaldes debattør, men propagandist). Ifølge regel 4, ville B være afskrevet fra at svare på BEGRUND, men det ville være unfair. Derfor vil der være undtagelser fra regel 4. Personer, der er nævnt ved navn, må have lov at ytre sig, inden for rimelighedens grænse. Oversvømmelse af sitet vil blive inddæmmet.