Data-utro forskning

Michael Bang Petersen, der ellers mest har beflittet sig med evolutionær politisk psykologi, er på det seneste blevet forsker i smittepsykologi 1, efter at Carlsbergfondet opfordrede ham til at søge penge til forskning i Covid-19 epidemien. Bang Petersen skrev på under 24 timer en ansøgning,

Tal pænt til en dame

Hold op med at tale fornedrende til kvinder, sagde Lise Rønne (1), og det var der mange som erklærede sig enige i, herunder anmelderens egen redaktør. Det fornedrende bestod i at bruge ordet ”vimse” om Lise Rønnes optræden på TV. Den Danske Ordbog definerer fornedre

Mænds og kvinders hjerner – tænk ikke på biologi nu

Intet kan bringe sindene i kog som en påstand om at der er biologiske forskelle på mænd og kvinders hjerner. Som udgangspunkt er der klare biologiske kønsforskelle på nogle organer få organer, der knytter sig til reproduktionen – det burde være ukontroversielt. Der er også

Women are invited to review just right

Lerback & Hanson claim that women have less opportunities to be reviewers than men and are therefore disadvantaged in their academic career (1). They analyze the proportion of women among authors and reviewers who have contributed to journals of the American Geophysical Union. Lerback &