Forum

Notifications
Clear all

Sagen Nyborg

9 Indlæg
3 Brugere
0 Likes
6,072 Set ialt
Torsten Skov
(@torsten)
Medlem Admin
Tilmeldt: 5 år siden
Indlæg: 10
Topic starter  

Selvom sagen om Helmuth Nyborg i første omgang ligner en uoverskuelig gang mudderkastning, er den måske ikke så vanskelig, hvis man bare ikke er bange for at sætte sig ind i den. Jeg synes ligefrem, man kan blive klogere af den.

I korthed har Nyborg begået en artikel om, at den etnisk danske befolkning i løbet af de næste 60 år fortrænges af lav-intelligente efterkommere af indvandrere. Dette vil udslette den danske ”stamme” og blive enden på det danske demokrati. Artiklen blev bragt i tidsskriftet "Personality and Individual Differences" (1).

Artiklen fik professor Jens Mammen til at indklage Nyborg for udvalget for videnskabelig uredelighed (UVVU). UVVU behandlede sagen og fandt at Nyborg på to punkter havde været videnskabeligt uredelig, nemlig 1. ved at en person, der havde stået for den tekniske del af befolkningsfremskrivningerne, ikke var anført som medforfatter, og 2. ved at referere til en FN-hjemmeside, som ikke indeholdt det tal, som den angaves at indeholde. Det sidste takserede man til fabrikation af data.

Jeg tror, at enhver nogenlunde erfaren forsker, der læser UVVUs redegørelse, vil tage sig til hovedet. Det gjorde jeg i hvert fald. Kriterierne for hvornår en person skal/kan være medforfatter på en videnskabelig publikation er måske på papiret veldefinerede, men i praksis er de formelle kriterier ganske vanskelige at anvende. Den pågældende person mente ikke selv at kvalificere som medforfatter, og Nyborg publicerede så uden. At kalde det videnskabeligt uredeligt, er at vove sig ud på tynd is.

Værre er det dog, at UVVU kalder det fabrikation af data, at man ikke lige kan finde det helt relevante tal på den angivne hjemmeside. Tallet er umiddelbart fornuftigt nok, og Nyborg har da også efterfølgende redegjort for, hvordan det er fremkommet ud fra tallene på hjemmesiden. Dette har intet med fabrikation af data at gøre.

Nyborg rejste et civilt søgsmål mod UVVU, og Vestre Landsret fældede dom i marts 2016 til fordel for Nyborg. Man underkendte meget klart UVVU på begge punkter. Det var en flov en for UVVU, men de havde virkelig heller ikke været for smarte.

Tilbage står imidlertid, at Nyborg har begået en elendig artikel, som måske ikke engang fortjener at kaldes videnskab. Først og fremmest er det meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at følge, hvordan beregningerne er foretaget. Materiale og metodeafsnittet er simpelt hen mangelfuldt. Så vidt jeg kan se, er det mest af alt en regneøvelse om, hvordan demografien ville se ud om 60 år, hvis et par outrerede antagelser accepteres, nemlig 1. at indvandreres fertilitetsrate fortsætter uændret fra indvandring til 2072, og 2. at efterkommere af indvandrere i gennemsnit har samme IQ som de befolkninger, de kommer fra. Man skal altså dels forestille sig, at indvandrere, der kommer fra lande, hvor man i gennemsnit får 3 gange så mange børn som i Danmark, fortsat får 3 gange så mange børn, uanset hvor længe de og deres efterkommere bor i Danmark, dels skal man være overbevist om, at disse indvandrere og deres efterkommeres IQ ikke øges af at befinde sig i det danske miljø.

Der fremføres ingen evidens til støtte for disse antagelser, selv om det vel ikke er for meget sagt, at der kunne sås tvivl om deres gyldighed. Man må vel nærmest sige, at den almindelige mening på bjerget er, at intelligens i det mindste i nogen grad er formbar af omgivelserne. Det er også conventional wisdom at hovedårsagen til den høje fertilitet i U-lande er, at man betragter børn som en arbejdskraft og en sikring af ens alderdommen. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert i disse sager, blot anføre, at ordentlig videnskabelig praksis er at diskutere den slags forhold, når de er af betydning for artiklens konklusioner, hvilket de i allerhøjeste grad er her. Det er svært at spå om fremtiden, og når Nyborg ikke engang forsøger at tage kendte faktorer i betragtning og i øvrigt ikke har nogen forbehold vedrørende validiteten af sin fremskrivning, fremstår han ganske enkelt som useriøs. Dette er en meget ringe artikel.

Et interessant aspekt af sagen er, at de forskere, der oprindeligt indklagede Nyborg til UVVU, bl.a. klagede over, at Nyborg ikke havde ”inddraget data fra andre kilder, der kunne modsige eller svække [Nyborgs] konklusioner”. UVVU mente ikke at denne undladelse var videnskabeligt uredelig, hvilket formentlig var en klog afgørelse i forhold til lovgrundlaget for UVVU. Man kunne altså på det eksisterende lovgrundlag ikke ramme Nyborg på det egentlige kritikpunkt, nemlig at hans artikel var elendig. Heldigvis for det, kunne man sige. Der produceres uanede mængder af elendige artikler, og hvis deres forfattere alle skulle indklages for UVVU, kunne udvalget ellers komme på arbejde.

I den ideelle verden ville tingene fungere på en helt anden måde. Her ville forskningens selvcensur have luget Nyborgs artikel ud, eller i det mindste have tvunget Nyborg til at skrive, at der er meget man ikke ved om intelligens, og at regneøvelsens forudsætninger kan bestrides. Det er vel ligefrem sandsynligt, at Nyborg har fået artiklen tilbage fra et antal tidskriftsredaktioner, før den blev antaget i Personality and Individual Differences, det kan vi ikke vide. Men han fandt altså nogle, der ville publicere vrøvlet. Det er beklageligt, at den videnskabelige peer-review proces ikke fungerede bedre, men sådan noget sker faktisk hele tiden.

Forskellen på Nyborg og det meste af det andet vrøvl er, at det andet vrøvl er der ikke nogen, der gør vrøvl over. Men når Nyborg hylder eugenetiske teorier på baggrund af sine tvivlsomme fremskrivninger så er der naturligt nok folk, der taget til genmæle. Det skulle de have gjort ved at anfægte kvaliteten af artiklen, ikke ved at anmelde Nyborg til UVVU.

Nyborg mener han forfølges, fordi hans holdninger ikke er politisk korrekte, og man må give ham ret i, at mange andre producerer lige så dårlige og tendentiøse artikler uden at blive taget ved vingebenet af hverken kolleger, UVVU eller domstole. Jeg har taget et par sådanne publikationer under behandling, ”Orchestrated discrimination” var et skønt eksempel på en kønspolitisk publikation, der satte resultaterne af den empiriske analyse fuldstændigt på hovedet for at få den til at passe med den ønskede konklusion (Weekendavisen 25. juli 2014). Elendigt klamphug, faktisk ikke videnskab, men noget folk gerne vil høre, og så passerer det. Det er sådan set fejlen, som Nyborg-sagen skulle få os til at tænke over: alt for megen dårlig forskning passerer, bare fordi den er politisk korrekt. Nyborg kan med nogen ret hævde, at han har ret til at lave lige så dårlig forskning som de politisk korrekte.

For øvrigt har Nyborg og Orchestrated discrimination det til fælles, at det ikke primært er data eller analyser, der fuskes med, men fortolkningen. Man skaffer sig et eller andet datamateriale, laver en tabellering, eventuelt en statistisk modellering, og så fortolker man sine fund nærmest uafhængigt af, hvad data faktisk viser. Det er her det virkeligt snedige ligger. I modsætning til fabrikation af data eller bevidst manipulation af analyser, er dette ikke påviseligt uhæderligt, men bare dårlig tænkning. Som bekendt er det ikke strafbart at tænke dårligt.

Hvis man skal se lidt mere positivt på det, handler denne del af den videnskabelige proces om argumentation. Hvordan man fortolker sine data og sin analyse, ligger uden for den rent tekniske statistik og tættere på den mere universelle disciplin at formulere et argument og et modargument. Den videnskabelige proces omfatter ideelt set muligheden for at udfordre andre forskeres fund og fortolkninger. Sokratisk spørgelyst og intellektuel udfordring er idealet. Beklageligvis fungerer det ikke i praksis. Forskningsmiljøer har det med at lukke sig om sig selv og kun i ringe grad være villige til at diskutere med udenforstående eller for den sags skyld med kritiske insidere. Man erindrer sig at Sokrates ikke var særligt populær. Det er moderne kritikere heller ikke.

Referencer

(1) Nyborg H. The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection. Personality and Individual Differences 2012;53(2):118-25.

Dette emne blev ændret 5 år siden 2 gange af Torsten Skov

   
Citer
QWERTY
(@qwerty)
Medlem
Tilmeldt: 1 år siden
Indlæg: 1730
 

siden 2 gange af Torsten Skov


   
SvarCiter
QWERTY
(@qwerty)
Medlem
Tilmeldt: 1 år siden
Indlæg: 1730
 

derne kritikere heller ikke.


   
SvarCiter
QWERTY
(@qwerty)
Medlem
Tilmeldt: 1 år siden
Indlæg: 1730
 

Sokratisk spørgelyst og intellektuel udfordring er idealet. B


   
SvarCiter
QWERTY
(@qwerty)
Medlem
Tilmeldt: 1 år siden
Indlæg: 1730
 

ventuelt en statistisk modellering, og så fortolker man sine fund nærmest ua


   
SvarCiter
QWERTY
(@qwerty)
Medlem
Tilmeldt: 1 år siden
Indlæg: 1730
 

rg til UVVU.

Nyborg mener han forfølges, fordi hans holdninger ikke er politisk korrekte, og man må give ham ret i, at mange andre producerer lige så dårlige og tendentiøse artikler uden at blive taget ved vingebenet af hverken kolleger, UVVU eller domstole. Jeg har taget et par sådanne publikationer under behandling, ”Orches


   
SvarCiter
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
(@ug266-situs-judi-slot-online-anti-rungkad)
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
Tilmeldt: 3 måneder siden
Indlæg: 3
 

et svar


   
SvarCiter
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
(@ug266-situs-judi-slot-online-anti-rungkad)
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
Tilmeldt: 3 måneder siden
Indlæg: 3
 

dårlige og tendentiøse artikler uden at blive taget ved vingebenet af hverken kolleger, UVVU eller domstole. Jeg har taget et par sådanne publikationer under behandling, ”Orches


   
SvarCiter
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
(@ug266-situs-judi-slot-online-anti-rungkad)
UG266 Situs Judi Slot Online Anti Rungkad Casino Online 2023
Tilmeldt: 3 måneder siden
Indlæg: 3
 

 


   
SvarCiter
Del: