Data-utro forskning

Michael Bang Petersen, der ellers mest har beflittet sig med evolutionær politisk psykologi, er på det seneste blevet forsker i smittepsykologi 1, efter at Carlsbergfondet opfordrede ham til at søge penge til forskning i Covid-19 epidemien. Bang Petersen skrev på under 24 timer en ansøgning, og fik efter yderligere 48 timer 25 millioner kroner til HOPE projektet 2.

På baggrund af projektets data kunne Bang Petersen d. 18 april 2020 rapportere, at danskerne var begyndt at slække på håndvask og at mødes i grupper. Danskernes adfærd er et ”djævelsk højt usikkerhedsmoment i genåbningen af landet”, advarede han dengang 3. Der er ”kommet en metaltræthed i befolkningen”.

Som bekendt gik det slet ikke som Bang Petersen spåede. Nu optræder Bang Petersens så atter i medierne. Hvorfor går det så godt trods genåbningen, spørger han, og opfordrer politikerne til at tale om ”elefanten i rummet”. Hans eget svar er: ”data fra Aarhus Universitet viser, at folk stadig har en høj grad af opmærksomhed på eksempelvis sundhedsrådene, og at dette kan være en forklaring på det lave smittetryk” 1.

Ser man på data fra HOPE projektet som sidst rapporteret 20. maj (se figuren nedenfor) er det ret klart at danskernes interesse for smittebegrænsende adfærd stadig er for nedadgående – også efter 18. april, hvor data allerede ifølge Bang Petersen viste bekymrende metaltræthed.

Bang Petersen vender sin forklaring 180 grader: Den gode udvikling skyldes, at folk følger sundhedsrådene.

Begge fortolkninger er uden basis i data: der er ingen videnskabelig evidens for, at det fald i smittebegrænsende adfærd, som kunne observeres d. 18. april, ville have målbare konsekvenser for smittespredningen, lige så lidt som der er evidens for at den grad af smittebegrænsende adfærd, som befolkningen nu rapporterer, er medvirkende til at begrænse epidemien.

Der er meget meningsmageri i tiden, hvilket er slemt nok. Værre er det når forskere omfortolker virkeligheden, så den støtter med deres forudfattede meninger.

Data skulle gerne være et grundlag, vi kan basere datatro meninger på. Men somme tider sker der en omvending, så meninger læses ind i data, der åbenlyst viser noget andet – som eksemplificeret ovenfor. Det er data-utro forskning.

Bang Petersen har et uomtvisteligt talent for at fortolke data så de passer med den mening, han har en given dag, et talent jeg tidligere har påvist.

1                           Olsen TL. Professor kalder det “elefanten i rummet”: Hvorfor går det så godt trods genåbning? [Internet]. DR. [cited 29 May 2020]. Available from: https://www.dr.dk/nyheder/indland/professor-kalder-det-elefanten-i-rummet-hvorfor-gaar-det-saa-godt-trods-genaabning.

2                           Carlsbergfondet håndplukkede forskere til corona-pulje [Internet]. Science Report. 2020.[cited 29 May 2020]. Available from: https://sciencereport.dk/penge/carlsbergfondet-haandplukkede-forskere-til-corona-pulje/.

3                           Christoffersen JS. Professor: Danskernes adfærd er et »djævelsk højt usikkerhedsmoment« i genåbningen af landet [Internet]. Berlingske.dk. 2020.[cited 29 May 2020]. Available from: https://www.berlingske.dk/content/item/1459526.

Torsten Skov

Læge, PhD i epidemiolog, batchelor i filosofi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.